Hvor er Nanook nå?

Hilsen fra Nanook, tidspunktet banen for nordområdene