Hilsen fra Nanook, tidspunktet banen for nordområdene